Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Кайма
БЛЕК Ангус