Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Кайма от 100%
ТЕЛЕШКО месо.