Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Кюфтета 60/40
Рила Мес