Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Рилска наденица
Рила Мес