Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

наденица от
свнинско месо