Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Суджук Ангус
Рила Мес