Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Т-бон стек
Рила Мес