Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Кайма
СМЕС 60% / 40%