Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

ЗА КОНТАКТИ С
"РИЛА МЕС"

ЕИК: 200878288
МОЛ: Мариана Масурска