Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Луканка Стандарт
Рила Мес