Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

карначета от
свинско месо