Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Телешка
пастърма