Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Филе
"Рила Мес"