Рила Мес – производител на месни продукти.

Първокласно качество,

Шпеков
Колбас